Příjmení Code

Chcete-li vědět více o příjmení Code, znamená to vědět více o lidech, kteří se vší pravděpodobností mají společný původ a předky. Proto je běžné, že příjmení Code je zvláště v některých zemích světa hojnější než v jiných. Na této stránce je možné zjistit, ve kterých zemích planety žije větší počet lidí s příjmením Code.

Příjmení Code ve světě

Globalizace je fenomén, díky kterému se příjmení rozšířila mnohem dál než do země, ze které pochází, takže můžeme najít asijská příjmení v Evropě nebo americká příjmení v Oceánii. Totéž platí v případě Code, u kterého, jak je vidět, je možné zajistit, že jde o příjmení hrdě zastoupené téměř na celém světě. Stejně tak existují země, ve kterých je počet lidí s příjmením Code určitě větší než ve zbytku zemí.

Mapa příjmení Code

Zobrazit mapu příjmení Code

Příležitost zjistit na mapě světa o tom, které země mají největší počet Codeů na světě, je velmi užitečná. Když se umístíme na mapu světa nad konkrétní zemi, můžeme vidět přesný počet lidí, kteří nesou příjmení Code, abychom získali přesné informace o všech Code, které v dané zemi aktuálně najdete. To vše nám také pomáhá pochopit nejen to, odkud pochází příjmení Code, ale také to, jak se stěhovali a stěhovali lidé, jejichž původ je součástí rodiny s příjmením Code. Stejně tak můžeme vidět, ve kterých zemích zakořenili a rozvinuli se, a proto, je-li Code naše příjmení, je přitažlivé vědět, do kterých dalších míst na zeměkouli se náš předek mohl kdysi stěhovat.< /p>

Země s nejvíce Code na světě

 1. Kanada Kanada (794)
 2. Írán Írán (486)
 3. Anglie Anglie (96)
 4. Rumunsko Rumunsko (68)
 5. Indonésie Indonésie (20)
 6. Izrael Izrael (19)
 7. Indie Indie (18)
 8. Benin Benin (15)
 9. Francie Francie (13)
 10. Afghánistán Afghánistán (6)
 11. Filipíny Filipíny (6)
 12. Guinea Guinea (5)
 13. Nepál Nepál (5)
 14. Argentina Argentina (3)
 15. Brazílie Brazílie (3)
 16. Čína Čína (3)
 17. Senegal Senegal (3)
 18. Uganda Uganda (2)
 19. Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago (2)
 20. Tchaj-wan Tchaj-wan (2)
 21. Jihoafrická republika Jihoafrická republika (1)
 22. Kamerun Kamerun (1)
 23. Alžírsko Alžírsko (1)
 24. Španělsko Španělsko (1)
 25. Libérie Libérie (1)
 26. Malajsie Malajsie (1)
 27. Nizozemsko Nizozemsko (1)
 28. Súdán Súdán (1)
 29. Singapur Singapur (1)

Pokud se podíváte pozorně, na této webové stránce uvádíme vše, co je důležité, abyste měli skutečné informace o tom, které země mají větší počet Code na celé planetě. Stejně tak je možné je velmi graficky vidět na naší mapě, na níž jsou silněji vymalovány země, v nichž pobývá větší počet lidí s příjmením Code. Tímto způsobem a pouhým pohledem snadno zjistíte, ve kterých zemích je Code častějším příjmením a ve kterých zemích je Code neobvyklé nebo neexistující příjmení.

S průběhem času se příjmení Code začalo měnit ve svém zápisu nebo výslovnosti.

Je běžné najít příjmení podobná Code. To je způsobeno tím, že příjmení Code často podstupuje mutace.

Skutečnost, že při vzniku prvních příjmení neexistoval sjednocený zápis pro příjmení Code, nám umožňuje najít mnoho příjmení podobných Code.

Rozlišit, zda bylo příjmení Code nebo některé z příjmení podobných Code vytvořeno dříve, není vždy snadné. Existuje mnoho důvodů, které mohly vést k zápisu nebo výslovnosti příjmení Code jinak, což vedlo k vzniku nového, odlišného příjmení Code s společným kořenem.

 1. Cade
 2. Cide
 3. Coade
 4. Cod
 5. Coda
 6. Codd
 7. Codde
 8. Codey
 9. Codi
 10. Codo
 11. Cody
 12. Coode
 13. Cote
 14. Coude
 15. Cude
 16. Cede
 17. Cde
 18. Codee
 19. Cad
 20. Cada
 21. Cadd
 22. Cadi
 23. Cado
 24. Cady
 25. Cadye
 26. Cate
 27. Caude
 28. Ced
 29. Cedi
 30. Cedo
 31. Ceide
 32. Choda
 33. Chote
 34. Cid
 35. Coad
 36. Coada
 37. Coady
 38. Coat
 39. Coate
 40. Codau