Singapurská Příjmení Singapurská Příjmení

V Singapuru, stejně jako v mnoha jiných zemích, existuje řada příjmení, která odrážejí kulturní a etnickou rozmanitost jeho obyvatel. Tato příjmení jsou důležitou součástí identity Singapurců a nabízejí fascinující pohled do historie a dědictví národa. Níže je uveden seznam nejběžnějších příjmení v Singapuru, od těch čínského, malajského a indického původu až po ta, která mají kořeny v jiných částech světa.

 1. Tan (276329)
 2. Lim (196492)
 3. Lee (151278)
 4. Ng (125122)
 5. Wong (90861)
 6. Ong (80354)
 7. Goh (72248)
 8. Chan (69355)
 9. Chua (67321)
 10. Koh (61941)
 11. Teo (59487)
 12. Ang (52131)
 13. Ho (50949)
 14. Tay (49438)
 15. Yeo (48889)
 16. Low (43122)
 17. Chong (41552)
 18. Chen (35895)
 19. Leong (32898)
 20. Loh (32808)
 21. Chia (32718)
 22. Sim (32621)
 23. Chew (31051)
 24. Wang (28888)
 25. Yap (28636)
 26. Toh (28268)
 27. Li (26363)
 28. Wee (25278)
 29. Tang (24548)
 30. Yong (24503)
 31. Foo (24438)
 32. Soh (23818)
 33. Kumar (23295)
 34. Chin (23211)
 35. Lin (23056)
 36. Chng (21339)
 37. Lau (21047)
 38. Zhang (19549)
 39. Cheng (19401)
 40. Choo (19181)
 41. Liu (18374)
 42. Lai (18303)
 43. Cheong (17993)
 44. Chee (17870)
 45. Heng (17631)
 46. Quek (17418)
 47. Peh (16845)
 48. Khoo (16572)
 49. Poh (16527)
 50. Seah (16197)
 51. Singh (15790)
 52. Pang (15778)
 53. Huang (15519)
 54. Liew (14906)
 55. Yang (14809)
 56. Neo (14550)
 57. Lam (13640)
 58. Chang (13252)
 59. Gan (13130)
 60. Han (12962)
 61. Song (12878)
 62. Wu (12839)
 63. Hong (12645)
 64. Chow (12096)
 65. Kok (11903)
 66. Tham (11715)
 67. Ling (11321)
 68. Wei (11276)
 69. See (11063)
 70. Oh (10617)
 71. Mohamed (10501)
 72. Yu (10475)
 73. Seet (10361)
 74. Fong (10346)
 75. Loo (10340)
 76. Kong (9642)
 77. Aung (9558)
 78. Phua (9545)
 79. Yee (9487)
 80. Seow (9442)
 81. Teng (9339)
 82. Xu (8822)
 83. Nguyen (8422)
 84. Kang (8292)
 85. Tong (8150)
 86. Leow (8021)
 87. Chai (7950)
 88. Teh (7711)
 89. Png (7687)
 90. Soon (7608)
 91. Wan (7498)
 92. Tee (7466)
 93. Hui (7272)
 94. Yip (7220)
 95. Woo (7123)
 96. Liang (7098)
 97. Chung (6923)
 98. Lu (6910)
 99. Abdul (6730)
 100. Soo (6568)
 101. Aw (6381)
 102. Win (6368)
 103. Boon (6368)
 104. Raj (6361)
 105. Yan (6355)
 106. Zhou (6265)
 107. Ting (6232)
 108. Kee (6226)
 109. Seng (6135)
 110. Kwok (6103)
 111. Sun (6103)
 112. Ooi (6064)
 113. Kim (6026)
 114. Sharma (5819)
 115. Yew (5748)
 116. Su (5735)
 117. Zheng (5677)
 118. Law (5593)
 119. Loke (5490)
 120. Poon (5418)
 121. Chiang (5406)
 122. Hu (5380)
 123. Zhao (5373)
 124. Lum (5315)
 125. Peng (5315)
 126. Ching (5263)
 127. Kwan (5192)
 128. Ee (5154)
 129. Kwek (5147)
 130. Mok (5089)
 131. Kaur (5005)
 132. Guo (4986)
 133. Cheah (4973)
 134. Ahmad (4921)
 135. Cai (4889)
 136. Gupta (4876)
 137. Khan (4631)
 138. Teoh (4624)
 139. Shah (4611)
 140. Zhu (4605)
 141. Rahman (4579)
 142. Nair (4579)
 143. Krishnan (4482)
 144. Meng (4482)
 145. Choong (4456)
 146. Ko (4437)
 147. Chu (4405)
 148. Ali (4379)
 149. Sin (4353)
 150. Tai (4346)
 151. Choy (4295)
 152. Ow (4295)
 153. Shi (4237)
 154. Mak (4217)
 155. Koo (4211)
 156. Jiang (4198)
 157. Lew (4140)
 158. Ismail (4133)
 159. Yi (4120)
 160. Woon (4101)
 161. Shen (4088)
 162. Yeoh (4075)
 163. Lo (4017)
 164. He (3998)
 165. Yin (3959)
 166. Eng (3952)
 167. Fang (3952)
 168. Yuen (3881)
 169. Fu (3836)
 170. Abdullah (3830)
 171. Oo (3823)
 172. Pan (3810)
 173. Foong (3810)
 174. Lian (3797)
 175. Tun (3733)
 176. Soe (3675)
 177. Phang (3675)
 178. Lay (3662)
 179. Ye (3662)
 180. Wen (3539)
 181. Lye (3487)
 182. Xie (3481)
 183. Leng (3449)
 184. Long (3442)
 185. Fan (3410)
 186. Mohammed (3397)
 187. Siew (3397)
 188. Jin (3391)
 189. Sia (3371)
 190. Jia (3365)
 191. Luo (3320)
 192. Tian (3249)
 193. How (3229)
 194. Tran (3223)
 195. Rao (3216)
 196. Kannan (3190)
 197. Jain (3113)
 198. Er (3106)
 199. Cho (3100)
 200. Ma (3100)
 201. Reddy (3094)
 202. Mah (3087)
 203. Mohan (3087)
 204. Ding (3048)
 205. May (3029)
 206. Yuan (3016)
 207. Kuan (2977)
 208. Feng (2964)
 209. Khor (2932)
 210. Bee (2919)
 211. Hoe (2913)
 212. Xiao (2906)
 213. Lwin (2848)
 214. Hassan (2842)
 215. Subramanian (2816)
 216. Smith (2816)
 217. Choi (2803)
 218. Park (2796)
 219. Yen (2790)
 220. Loy (2764)
 221. Myint (2764)
 222. Au (2764)
 223. Guan (2758)
 224. Mani (2732)
 225. Siow (2712)
 226. Naing (2712)
 227. Patel (2706)
 228. Tey (2700)
 229. Weng (2687)
 230. Kho (2687)
 231. Kam (2667)
 232. Yao (2648)
 233. Yue (2622)
 234. Hock (2616)
 235. Thong (2603)
 236. Rajan (2596)
 237. Das (2590)
 238. Srinivasan (2570)
 239. Hoo (2551)
 240. Gao (2545)
 241. Kan (2532)
 242. Lui (2506)
 243. Saw (2493)
 244. Tiong (2461)
 245. Babu (2454)
 246. Pereira (2415)
 247. Joseph (2402)
 248. Hoon (2396)
 249. Chun (2396)
 250. Rahim (2396)
 251. Ganesan (2383)
 252. Zeng (2383)
 253. Leung (2364)
 254. Menon (2351)
 255. Thomas (2351)
 256. Boey (2344)
 257. Cruz (2325)
 258. Tok (2306)
 259. Lok (2293)
 260. Subramaniam (2286)
 261. Tam (2286)
 262. Abu (2267)
 263. Le (2254)
 264. San (2247)
 265. Ramasamy (2228)
 266. Aziz (2215)
 267. Ngo (2196)
 268. Ibrahim (2176)
 269. Boo (2164)
 270. Reyes (2151)
 271. Cheung (2151)
 272. Cao (2138)
 273. Joshi (2138)
 274. Raja (2118)
 275. John (2105)
 276. Prasad (2099)
 277. Natarajan (2086)
 278. Yam (2086)
 279. Hua (2086)
 280. Wah (2086)
 281. Sulaiman (2073)
 282. Zhong (2073)
 283. Agarwal (2054)
 284. Mun (2054)
 285. Pek (2054)
 286. Thia (2050)
 287. Chiu (2047)
 288. Fernandez (2047)
 289. Nathan (2041)
 290. Maung (2041)
 291. Fung (2015)
 292. Pham (2009)
 293. Min (2009)
 294. Pillai (1989)
 295. Garcia (1983)
 296. Chuah (1976)
 297. Rai (1976)
 298. Liao (1970)
 299. Narayanan (1963)
 300. Arumugam (1957)
 301. Shaik (1944)
 302. Devi (1944)
 303. Young (1944)
 304. Leo (1937)
 305. Seetoh (1930)
 306. Mishra (1925)
 307. Dong (1886)
 308. Othman (1886)
 309. Wijaya (1866)
 310. Sam (1860)
 311. Raman (1854)
 312. Khong (1802)
 313. Paul (1795)
 314. Balakrishnan (1789)
 315. Wilson (1776)
 316. Sing (1770)
 317. Sze (1770)
 318. Yun (1770)
 319. Chandran (1757)
 320. Naidu (1757)
 321. Xue (1750)
 322. Deng (1744)
 323. Kyaw (1744)
 324. Halim (1744)
 325. Qiu (1737)
 326. Anand (1737)
 327. Lan (1737)
 328. Amin (1724)
 329. Mehta (1718)
 330. Chandra (1718)
 331. Shanmugam (1711)
 332. David (1711)
 333. Ramachandran (1711)
 334. Loi (1692)
 335. Kwa (1686)
 336. Hussain (1679)
 337. Rajendran (1679)
 338. Qi (1679)
 339. Mon (1673)
 340. Yeap (1673)
 341. King (1666)
 342. Roy (1660)
 343. Shu (1653)
 344. Wai (1640)
 345. Salim (1640)
 346. Murugan (1640)
 347. Lie (1640)
 348. Hao (1621)
 349. Prakash (1602)
 350. Hung (1595)

Nejčastější příjmení v Singapuru

Singapur je multikulturní a rozmanitá země, která byla v průběhu své historie ovlivněna různými kulturami. To se odráží v nejběžnějších příjmeních vyskytujících se v zemi, která zahrnují širokou škálu původu a tradic.

Čínská příjmení

Čínská příjmení jsou v Singapuru nejběžnější, což odráží velký vliv čínské kultury v zemi. Mnoho z těchto příjmení má dlouhou historii a je spojeno s různými oblastmi Číny. Tato příjmení jsou důležitou součástí identity lidí čínského původu v Singapuru.

Malajská příjmení

Malajská příjmení jsou také běžná v Singapuru, což odráží přítomnost malajské kultury v zemi. Tato příjmení mají obvykle zvláštní význam a mohou souviset s historií a tradicemi regionu. Malajská příjmení jsou důležitou součástí identity lidí malajského původu v Singapuru.

Indická příjmení

Indická příjmení jsou další důležitou součástí rozmanitosti příjmení v Singapuru. Tato příjmení odrážejí přítomnost indické kultury v zemi a jsou spojena s různými oblastmi Indie. Indická příjmení mají zvláštní význam a jsou důležitou součástí identity lidí indického původu v Singapuru.

Evropská příjmení

Kromě tradičních singapurských příjmení lze v zemi nalézt také evropská příjmení, která odrážejí vliv evropské kolonizace v regionu. Tato příjmení mohou mít dlouhou historii a být spojena s různými evropskými zeměmi. Evropská příjmení jsou také důležitou součástí kulturní rozmanitosti Singapuru.

Příjmení z jiných kultur

Kromě výše zmíněných příjmení lze v Singapuru nalézt i příjmení z jiných kultur, která odrážejí multikulturní rozmanitost země. Tato příjmení mohou mít různý původ a význam, ale všechna jsou součástí identity lidí, kteří je nosí.

Stručně řečeno, nejběžnější příjmení v Singapuru odrážejí rozmanitost a multikulturalismus země, stejně jako její bohatou historii a tradice. Každé příjmení má svůj vlastní význam a symbolizuje důležitou součást identity lidí, kteří je nosí, což přispívá k bohaté kulturní tapisérii Singapuru.