Severokorejská Příjmení Severokorejská Příjmení

Korejská kultura je bohatá na tradice a zvyky, které přetrvaly po celá léta. Jedním z nejreprezentativnějších aspektů této kultury je systém příjmení, který odráží historii a identitu korejských rodin. V průběhu staletí se některá příjmení stala běžnějšími než jiná a dnes najdeme pestrý seznam příjmení, která jsou součástí korejské společnosti. Níže je uveden seznam nejběžnějších příjmení v Koreji, odrážející rozmanitost a historii této fascinující země.

 1. Kim (6767955)
 2. Ri (3283228)
 3. Pak (1896450)
 4. Choe (1600129)
 5. Kang (1019342)
 6. Han (782285)
 7. Hong (580788)
 8. Jang (533376)
 9. Jong (414848)
 10. Jo (391143)
 11. Rim (379290)
 12. An (367437)
 13. Jon (343731)
 14. O (331879)
 15. Cha (331879)
 16. Song (308173)
 17. Jeong (296320)
 18. Ju (284467)
 19. Hwang (272615)
 20. Paek (260762)
 21. Shin (237056)
 22. Mun (237056)
 23. Ro (225203)
 24. Lee (225203)
 25. Baek (213351)
 26. Li (213351)
 27. Choi (213351)
 28. Heo (201498)
 29. Son (189645)
 30. Yun (177792)
 31. Jeon (165939)
 32. Ryu (154087)
 33. Go (142234)
 34. Cho (142234)
 35. Hyon (130381)
 36. Jung (130381)
 37. Seo (118528)
 38. Gwon (118528)
 39. Yang (118528)
 40. Ryang (118416)
 41. Park (106675)
 42. So (106675)
 43. Chang (106675)
 44. Nam (106675)
 45. Hyeon (106575)
 46. Kwon (94822)
 47. Ko (94822)
 48. Chon (94822)
 49. Yu (94822)
 50. Sin (94822)
 51. Ahn (94822)
 52. Jin (94822)
 53. Chae (49)
 54. Sim (49)
 55. Ji (49)
 56. Won (49)
 57. Byeon (36)
 58. Chong (36)
 59. Ham (36)
 60. Ha (25)
 61. Wang (25)
 62. Bang (25)
 63. Chu (25)
 64. Gu (16)
 65. Pae (16)
 66. Lim (16)
 67. Phyo (16)
 68. Tae (16)
 69. Kwak (16)
 70. Chol (16)
 71. Sung (16)
 72. Pang (16)
 73. Oh (16)
 74. Ho (16)
 75. Sen (16)
 76. Gye (16)
 77. Ryo (9)
 78. Sun (9)
 79. Seok (9)
 80. Cheon (9)
 81. Tong (9)
 82. Pyon (9)
 83. Ma (9)
 84. Gil (9)
 85. Ra (9)
 86. Om (9)
 87. Tak (9)
 88. Myong (4)
 89. Chin (4)
 90. Eom (4)
 91. Woo (4)
 92. U (4)
 93. Kye (4)
 94. Gwak (4)
 95. Wong (4)
 96. Min (4)
 97. Sol (4)
 98. Ung (4)
 99. Kyong (4)
 100. Im (4)
 101. Bae (4)
 102. Chen (4)
 103. No (4)
 104. Idu (1)
 105. Ok (1)
 106. Jean-baptiste (1)
 107. Maeng (1)
 108. Seung (1)
 109. Oon (1)
 110. Gung (1)
 111. Yong (1)
 112. Sop (1)
 113. Sok (1)
 114. Hyun (1)
 115. Gong (1)
 116. Hui (1)
 117. Myung (1)
 118. Dong (1)
 119. Yoon (1)
 120. Pyo (1)
 121. Seong (1)
 122. Chi (1)
 123. Yeom (1)
 124. Joo (1)
 125. Ru (1)
 126. Bin (1)
 127. To (1)
 128. Yon (1)
 129. Kong (1)
 130. Baik (1)
 131. Yeon (1)
 132. Koh (1)

Nejčastější příjmení v Koreji

V Koreji jsou příjmení základní složkou identity člověka. V průběhu historie se příjmení předávala z generace na generaci a odrážela tradici a historii každé rodiny. V tomto článku prozkoumáme nejběžnější příjmení v Koreji a jejich důležitost v korejské společnosti.

Historie příjmení v Koreji

Příjmení v Koreji se datují více než dva tisíce let do minulosti, kdy byla zavedena praxe přijímání rodinného příjmení. Tato příjmení byla odvozena z různých zdrojů, včetně místních jmen, povolání, fyzických nebo osobnostních charakteristik a historických událostí. Postupem času se některá příjmení stala prominentnější než jiná a začala reprezentovat velké rodinné klany.

V korejské historii hrála příjmení důležitou roli v sociální a politické struktuře země. Například během dynastie Joseon určovala příjmení sociální postavení člověka a jeho práva a výsady ve společnosti. Tímto způsobem se příjmení stala v korejské společnosti symbolem moci a prestiže.

Nejčastější příjmení v Koreji

V Koreji existuje široká škála příjmení, která se běžně používají. Některá z nejběžnějších příjmení zahrnují , , , a . Tato příjmení sdílí velké množství lidí po celé zemi a mají za sebou dlouhou historii a tradici.

je například jedno z nejstarších a nejprestižnějších příjmení v Koreji. Říká se, že má kořeny v korejské šlechtě a po staletí se předával jako symbol cti a respektu. Na druhé straně je běžné příjmení mezi korejskými rolnickými a obchodními rodinami a bylo předáváno z generace na generaci jako symbol tvrdé práce a odhodlání.

V korejské společnosti je příjmení člověka nedílnou součástí jeho identity a je považováno za ukazatel jeho původu, sociálního postavení a rodinné příslušnosti. Z tohoto důvodu Korejci často cítí silný vztah ke svým příjmením a cení si jich jako důležitého aspektu svého kulturního dědictví.

Význam příjmení v Koreji

Příjmení v Koreji mají hluboký a symbolický význam, který přesahuje jejich pouhou funkci identifikátorů. Každé příjmení má za sebou jedinečný příběh, který může zahrnovat rodinné legendy, kulturní tradice nebo odkazy na významné historické osobnosti.

Například příjmení má údajně kořeny ve starověkém korejském královském klanu a bylo předáváno z generace na generaci jako symbol vznešenosti a hrdosti. Na druhé straně pochází ze starověké linie válečníků a je spojeno se statečností a loajalitou.

V korejské kultuře mohou mít příjmení také duchovní nebo náboženské konotace. Některá příjmení jsou považována za příznivá nebo přinášející štěstí, zatímco jiná jsou vnímána jako nešťastná nebo zlá. To odráží přesvědčení, že příjmení mohou ovlivnit osud a bohatství člověka.

Závěry

Stručně řečeno, příjmení v Koreji jsou víc než jen rodinná označení. Jsou nositeli bohaté historie a tradice, které odrážejí rozmanitost a komplexnost korejské společnosti. Prostřednictvím nejběžnějších příjmení v Koreji můžeme ocenit bohatství a hloubku kultury této fascinující země.

Na závěr lze říci, že příjmení v Koreji jsou nezbytnou součástí identity člověka a oknem do jeho minulosti a dědictví. Každé příjmení má jedinečnou historii a symbolický význam, který přispívá k bohaté kulturní tapisérii Koreje.