Příjmení Codejon

Chcete-li vědět více o příjmení Codejon, znamená to vědět více o lidech, kteří se vší pravděpodobností mají společný původ a předky. Proto je běžné, že příjmení Codejon je zvláště v některých zemích světa hojnější než v jiných. Na této stránce je možné zjistit, ve kterých zemích planety žije větší počet lidí s příjmením Codejon.

Příjmení Codejon ve světě

Globalizace je fenomén, díky kterému se příjmení rozšířila mnohem dál než do země, ze které pochází, takže můžeme najít asijská příjmení v Evropě nebo americká příjmení v Oceánii. Totéž platí v případě Codejon, u kterého, jak je vidět, je možné zajistit, že jde o příjmení hrdě zastoupené téměř na celém světě. Stejně tak existují země, ve kterých je počet lidí s příjmením Codejon určitě větší než ve zbytku zemí.

Mapa příjmení Codejon

Zobrazit mapu příjmení Codejon

Příležitost zjistit na mapě světa o tom, které země mají největší počet Codejonů na světě, je velmi užitečná. Když se umístíme na mapu světa nad konkrétní zemi, můžeme vidět přesný počet lidí, kteří nesou příjmení Codejon, abychom získali přesné informace o všech Codejon, které v dané zemi aktuálně najdete. To vše nám také pomáhá pochopit nejen to, odkud pochází příjmení Codejon, ale také to, jak se stěhovali a stěhovali lidé, jejichž původ je součástí rodiny s příjmením Codejon. Stejně tak můžeme vidět, ve kterých zemích zakořenili a rozvinuli se, a proto, je-li Codejon naše příjmení, je přitažlivé vědět, do kterých dalších míst na zeměkouli se náš předek mohl kdysi stěhovat.< /p>

Země s nejvíce Codejon na světě

 1. Španělsko Španělsko (32)
 2. Ekvádor Ekvádor (7)
 3. Belgie Belgie (1)
 4. Francie Francie (1)

Pokud se podíváte pozorně, na této webové stránce uvádíme vše, co je důležité, abyste měli skutečné informace o tom, které země mají větší počet Codejon na celé planetě. Stejně tak je možné je velmi graficky vidět na naší mapě, na níž jsou silněji vymalovány země, v nichž pobývá větší počet lidí s příjmením Codejon. Tímto způsobem a pouhým pohledem snadno zjistíte, ve kterých zemích je Codejon častějším příjmením a ve kterých zemích je Codejon neobvyklé nebo neexistující příjmení.

S průběhem času se příjmení Codejon začalo měnit ve svém zápisu nebo výslovnosti.

Je běžné najít příjmení podobná Codejon. To je způsobeno tím, že příjmení Codejon často podstupuje mutace.

Skutečnost, že při vzniku prvních příjmení neexistoval sjednocený zápis pro příjmení Codejon, nám umožňuje najít mnoho příjmení podobných Codejon.

 1. Codogan
 2. Cadigan
 3. Cadogan
 4. Cadwgan
 5. Catson
 6. Chidson
 7. Cotignon
 8. Cadagan
 9. Codougan
 10. Chitson
 11. Caddigan
 12. Catizone
 13. Catsman
 14. Citizen
 15. Codognola
 16. Cotogna
 17. Cotugno
 18. Cutchen
 19. Cutchin
 20. Cadegiani
 21. Cudasam
 22. Chotkan
 23. Cadougan
 24. Cadegnani
 25. Chudzian
 26. Chutkan
 27. Cutzan
 28. Catagno
 29. Catching
 30. Catuogno
 31. Chatigny
 32. Cotignola
 33. Cutchens
 34. Cutchins
 35. Cutigni
 36. Cutkomp
 37. Cutsem
 38. Chatagnon
 39. Cattizone
 40. Citchyan