Příjmení ábrahám

Chcete-li vědět více o příjmení ábrahám, znamená to vědět více o lidech, kteří se vší pravděpodobností mají společný původ a předky. Proto je běžné, že příjmení ábrahám je zvláště v některých zemích světa hojnější než v jiných. Na této stránce je možné zjistit, ve kterých zemích planety žije větší počet lidí s příjmením ábrahám.

Příjmení ábrahám ve světě

Globalizace je fenomén, díky kterému se příjmení rozšířila mnohem dál než do země, ze které pochází, takže můžeme najít asijská příjmení v Evropě nebo americká příjmení v Oceánii. Totéž platí v případě ábrahám, u kterého, jak je vidět, je možné zajistit, že jde o příjmení hrdě zastoupené téměř na celém světě. Stejně tak existují země, ve kterých je počet lidí s příjmením ábrahám určitě větší než ve zbytku zemí.

Mapa příjmení ábrahám

Zobrazit mapu příjmení ábrahám

Příležitost zjistit na mapě světa o tom, které země mají největší počet ábrahámů na světě, je velmi užitečná. Když se umístíme na mapu světa nad konkrétní zemi, můžeme vidět přesný počet lidí, kteří nesou příjmení ábrahám, abychom získali přesné informace o všech ábrahám, které v dané zemi aktuálně najdete. To vše nám také pomáhá pochopit nejen to, odkud pochází příjmení ábrahám, ale také to, jak se stěhovali a stěhovali lidé, jejichž původ je součástí rodiny s příjmením ábrahám. Stejně tak můžeme vidět, ve kterých zemích zakořenili a rozvinuli se, a proto, je-li ábrahám naše příjmení, je přitažlivé vědět, do kterých dalších míst na zeměkouli se náš předek mohl kdysi stěhovat.< /p>

Země s nejvíce ábrahám na světě

 1. Maďarsko Maďarsko (6093)
 2. Rumunsko Rumunsko (192)
 3. Slovensko Slovensko (71)
 4. Německo Německo (2)
 5. Kypr Kypr (1)
 6. Česká republika Česká republika (1)
 7. Španělsko Španělsko (1)
 8. Slovinsko Slovinsko (1)

Pokud se podíváte pozorně, na této webové stránce uvádíme vše, co je důležité, abyste měli skutečné informace o tom, které země mají větší počet ábrahám na celé planetě. Stejně tak je možné je velmi graficky vidět na naší mapě, na níž jsou silněji vymalovány země, v nichž pobývá větší počet lidí s příjmením ábrahám. Tímto způsobem a pouhým pohledem snadno zjistíte, ve kterých zemích je ábrahám častějším příjmením a ve kterých zemích je ábrahám neobvyklé nebo neexistující příjmení.

S průběhem času se příjmení ábrahám začalo měnit ve svém zápisu nebo výslovnosti.

Skutečnost, že při vzniku prvních příjmení neexistoval sjednocený zápis pro příjmení ábrahám, nám umožňuje najít mnoho příjmení podobných ábrahám.

Chyby při psaní, dobrovolné změny ze strany nositelů, úpravy z důvodu jazykových důvodů... Je mnoho důvodů, proč může příjmení ábrahám prošlo změnami nebo úpravami a z těchto úprav mohou vzniknout příjmení podobná ábrahám, jak můžeme zjistit.

 1. Abraham
 2. Abrahim
 3. Abrahm
 4. Abrahams
 5. Abrahan
 6. Abrahms
 7. Abram
 8. Abrham
 9. Avraham
 10. Abraam
 11. Abreham
 12. Aybram
 13. Abriham
 14. Abrahami
 15. Avrahm
 16. Abrahante
 17. Abrain
 18. Abrami
 19. Abramian
 20. Abramo
 21. Abramoff
 22. Abramov
 23. Abramova
 24. Abrams
 25. Abramski
 26. Abramsky
 27. Abramson
 28. Abramyan
 29. Abran
 30. Abrante
 31. Abrantes
 32. Abriam
 33. Abrihan
 34. Abrom
 35. Abruña
 36. Afram
 37. Avraam
 38. Avram
 39. Abramovi
 40. Abraan