Vyhledání předků v amerických katastrálních mapách: Pomoci při vytváření rodinných stromů

Změna jmen

Úvod

Vyhledání předků může být fascinujícím dobrodružstvím, které mnoho lidí přitahuje. Pokud jste jedním z nich a hledáte způsoby, jak najít své předky, americké katastrální mapy mohou být užitečným nástrojem při tvorbě rodinných stromů. Tyto mapy poskytují podrobné geografické informace a mohou být spojeny s dalšími zdroji, jako jsou censůrní záznamy, křestní listy a další dokumenty. V tomto článku se podíváme na to, jak můžete využít americké katastrální mapy při hledání svých předků.

Co jsou katastrální mapy?

Katastrální mapy jsou geografické záznamy, které určují hranice majetku a pozemků. Tyto mapy se používají pro účely daňového vybírání, územního plánování a dalších účelů spojených s vlastnictvím pozemků. Katastrální mapy jsou vytvářeny místními správami a obvykle obsahují informace o velikosti pozemku, jeho vlastníkovi a případně dalších souvisejících informacích.

Jak najít katastrální mapy?

Existuje několik způsobů, jak najít katastrální mapy. Můžete kontaktovat místní úřady a žádat o kopie map. Některé mapy jsou k dispozici on-line, a to buď zdarma, nebo za poplatek. Jednou z nejlepších online databází je například The Library of Congress, která poskytuje zdarma přístup ke katastrálním mapám po celé zemi.

Jak katastrální mapy pomáhají s vytvářením rodinných stromů?

Když máte k dispozici katastrální mapy, můžete použít tyto informace k nalezení míst, kde vaši předkové žili, což může vést k dalším zdrojům informací, jako jsou matriční knihy, sčítání lidu nebo censuální záznamy. Pokud máte představu o tom, kde vaši předkové žili, můžete také použít katastrální mapy k nalezení dalších členů rodiny, kteří by mohli být pohřbeni na místním hřbitově nebo v blízkosti domovů vašich předků.

Dalším způsobem, jak mohou katastrální mapy pomoci s vytvářením rodinných stromů, je poskytnutí informací o vlastnictví pozemků. Rozsah pozemků vlastněných vašimi předky může poskytnout užitečné informace o jejich životním stylu a úrovni blahobytu. Vaši předkové mohou vlastnit farmu, podnikat nebo si pronajímat bydlení. Tyto informace mohou být použity ke sledování změn v rodině a k odhalení tajemství, která byla dříve skrytá.

Jak najít své předky pomocí katastrálních map?

Krok 1: Určete katastrální oblast, kde vaši předkové žili

Nejspolehlivějším způsobem, jak najít katastrální mapy svých předků, je určit místo, kde žili. Pokud víte přesné místo, kde žili, můžete kontaktovat místní matriční úřad a žádat o kopie katastrálních map. Pokud nevíte přesně, kde žili, můžete použít censuální záznamy, aby vás vedly k místu jejich pobytu.

Krok 2: Najděte korespondující katastrální mapu

Existuje několik zdrojů, které mohou pomoci najít katastrální mapu pro určitou oblast. Můžete začít na The Library of Congress, která poskytuje volný přístup ke katastrálním mapám po celé zemi. Pokud máte konkrétní informace o majetku, můžete kontaktovat místní katastrální úřady.

Krok 3: Porovnejte katastrální mapy s dalšími zdroji

Pokud máte katastrální mapu, můžete porovnat informace na mapě s dalšími zdroji, jako jsou censuální záznamy, křestní listy nebo sčítání lidu. Toto porovnání může poskytnout užitečné informace o vašich předcích a může vést ke dalším zdrojům informací.

Krok 4: Získejte další informace

Po nalezení katastrálních map a porovnání s dalšími zdroji informací, můžete získat další informace o svých předcích. To může zahrnovat informace o rodinných příslušnících, záznamech o majetku, práci a dalších životních událostech.

Závěr

Vyhledání předků pomocí katastrálních map může být užitečným nástrojem při tvorbě rodinných stromů. Katastrální mapy poskytují užitečné informace o vlastnictví pozemků, hranicích a místech, kde vaši předkové žili. Tento zdroj může být použit k dalším zdrojům informací, jako jsou censuální záznamy, křestní listy a další dokumenty. Pokud hledáte způsob, jak najít své předky, použití katastrálních map může být cestou, kterou stojí za to vyzkoušet.