Původ příjmení v zeměpisných názvech

Původ příjmení je téma, které zajímá mnoho lidí, kteří se zajímají o svoje dějiny a původ svého rodokmenu. Mnoho příjmení pochází z různých zemí, a ne vždy je snadné najít jejich původ. V tomto článku se zaměříme na původ příjmení v zeměpisných názvech a jak může pomoci vypadat v genealogických zkoumáních.

Co jsou zeměpisné názvy a jak jsou vztahovány k příjmením?

Zeměpisné názvy jsou názvy geografických oblastí, jako jsou města, vesnice, řeky, hory a jiná místa. Tyto názvy jsou obvykle odvozeny od geografických rysů oblasti, jako jsou pohoří, řeky nebo vodopády. Mnoho příjmení pochází z těchto zeměpisných názvů, zejména z místních jmen.

Noms-de-lieux jsou označení označující přiřazení příjmení k místnímu jménu. Například, pokud se příjmení Smith váže k městu Smithville, je to noms-de-lieu. Tento postup se používá k označení lidí, kteří pocházejí z různých míst a následně dostali své jméno na základě toho, kde byli zrozeni.

Původ příjmení zeměpisných názvů

Ačkoli mnoho příjmení pochází z jmen zeměpisných názvů, původ těchto jmen je obvykle v jazyce, který je odlišný od jazyka, který se používá v dnešní době. Například mnoho anglických zeměpisných jmen pochází z keltštiny nebo saského jazyka. Po mnoho let byly tyto názvy zapsány podle sluchu nebo podle toho, jak byly vyslovovány, v důsledku čehož se často vyskytují rozdíly v pravopisu a výslovnosti.

Jedním z příkladů je příjmení Shaw, které se může vztahovat k řece, jezeru nebo vesnici v Anglii. Původ tohoto jména je pravděpodobně z galského slova "sab", což znamená "mluvit" nebo "říkat". Podobně je příjmení Scott odvozeno od středověkého skotského slova "scuit", což znamená "z jezera."

Původ příjmení může být také spojen s historickými událostmi nebo s imigrací. Například příjmení New York může být spojeno s městem New York, ale také s přistěhovalectvím z této oblasti do jiných zemí.

Jak používat zeměpisné jméno k rozvoji rodokmenu

Informace o původu příjmení zeměpisných jmen může poskytnout cenné informace pro rozvoj rodokmenu. Pokud se například příjmení váže ke konkrétní oblasti, může být užitečné dohlédnout po písemných záznamech v této oblasti, abyste zjistili další informace o předcích. Tímto způsobem můžete najít předky v určitém časovém období a využívat informace z tohoto zdroje pro další studii a vyhledávání.

Když následujeme linii předků na základě zeměpisného jména, můžeme také rozvíjet rodokmen do doby, kdy se předkův rodina usadila v této oblasti. Pokud se informace o místě narození předka nevyskytuje v záznamech, může být užitečné hledat jejich příjmení v souvislosti s lokálními zeměpisnými jmény.

Napříklady použití

  • První vlna osadníků v Americe mohla být pojmenována podle měst, ze kterých pocházeli. Například Rodger Williams byl jedním z prvních osadníků v Rhode Islandu a byl pojmenován podle města ve skotské zemi Roxburghshire.
  • Zeměpisná jména mohou také pomoci rozvíjet rodokmen tam, kde nejsou žádné písemné záznamy. Pokud jsou doloženy názvy zeměpisných jmen, můžeme z nich odhadnout, kde a kdy měl předek žijící před stoletími bytost možná sodaní, takzvaní "lídé bez historie", protože nebyli zapsáni do žádných oficiálních záznamů.
  • Noms-de-lieux mohou být i klíčové při zjišťování dědictví předků, kteří vykonávali zemědělské práce. Například příjmení Farmer, Peasant nebo Field mohou být odkazem na jejich profesionální zaměření.

Závěr

Zeměpisná jména jsou cenným zdrojem informací pro genealogické výzkumy, zejména pokud jde o původ a stěhování předků. Při rozvíjení rodokmenu mohou zeměpisné názvy stejně tak odkázat na konkrétní místa, kde lze hledat další informace o předcích.