Původ jména při změně příjmení manželky

Existuje mnoho důvodů, proč může dojít ke změně příjmení nebo k jeho převedení. V tomto článku se budeme zaměřovat na situaci, kdy si manželka mění příjmení po sňatku. Bude nám sloužit jako příklad k vysvětlení původu jména a možností, jak lze toto jméno pozměnit.

Jak vznikají příjmení?

Přechod od křestních jmen k příjmením byl způsoben tím, že už jedno křestní jméno nestačilo pro identifikaci jednotlivců. Řešením bylo zavedení nového typu jména – příjmení. Příjmení bylo tedy vytvořeno jako druhé jméno pro každého obyvatele.

Původ příjmení je sice odlišný, ale obvykle se odvíjí od povolání, místa, odkud jedinec pochází, nebo může být odvozen od rodinného jména. Komplikovanost příjmení však může vzniknout v pozdějších obdobích, kdy se rodinná jména mohou změnit z různých důvodů.

Změna příjmení po sňatku

Manželky obvykle mění své příjmení po sňatku, aby si vzaly příjmení svých manželů. Toto jméno však může být vícekrát změněno v průběhu života. Například, pokud manželství končí rozvodem, může si manželka opět zvolit své původní příjmení.

V některých zemích, jako je například Brazílie, zůstává manželské příjmení i po rozvodu ať už jako vlastní příjmení nebo jako přechodné jméno. V jiných zemích, jako je například Španělsko, je změna jména na základě sňatku zcela dobrovolná.

Změna příjmení na základě povolání

Někdy se stane, že osoba se rozhodne změnit své příjmení na základě svého povolání. Pro příklad uvažme Johna, který pracuje jako řidič taxi, a rozhodne se, že si změní příjmení na Taxi. Existuje řada způsobů, jak toto jméno změnit, včetně zapsání nového jména do svého rodného listu a žádosti o nový doklad totožnosti.

Změna příjmení na základě adopce

Adopce může být dalším důvodem, proč se mění příjmení. Pro adopce se obvykle změní celé jméno, včetně křestního a rodinného jména dítěte. V některých případech si adopční rodiče mohou ponechat původní rodinné jméno dítěte nebo si zvolit úplně nové jméno.

Závěr

Pořizování změny příjmení by mohlo být poměrně snadné, a to zejména v případech, kdy se jedná o manželské příjmení. Nicméně, při změně jména z jiných důvodů, jako je adopce nebo změna na základě povolání, bude větší práce a náklady. Důležité je mít na paměti, že změna příjmení má právní dopad, takže je nutné pravidelně aktualizovat všechny dokumenty, jako jsou cestovní pasy, řidičské průkazy a podobně.