Osídlení v období stěhování národů

Osídlení v období stěhování národů

V době stěhování národů, které se v Evropě odehrávalo mezi 3. a 5. stoletím našeho letopočtu, došlo k rozsáhlým migračním pohybům. Jako příčina těchto pohybů se obvykle uvádí klimatické změny, přetechnizaci zemědělství a nárůst lidské populace. Průběh těchto migrací byl velmi komplexní a jejich dopad na europejskou historii je obrovský. V tomto článku se budeme věnovat osídlení Evropy a stavu obyvatelstva v této době.

Keltské osídlení

V době před začátkem stěhování národů byla většina území Evropy osídlena Keltickými kmeny. Ti měli bohatou kulturu a vyznávali polyteismus. Jejich zemědělství se cílilo především na pěstování obilnin a chov dobytka. V Irsku došlo při jejich osídlování k vytváření malých rodových usedlostí, zatímco na kontinentě si Keltové stavěli mohutné opevněné hrady.

Germánské nájezdy

Od 2. století přicházeli na území Evropy germánští nájezdníci a začali se stávat vážnou hrozbou pro Keltická království. Germáni byli váleční lidé a jejich život vycházel z lovu a nomádství. Do Evropy přinesli spolu s dalšími tradicemi i rané zemědělství, které se rozšířilo po celé Evropě v průběhu několika staletí. Jejich neustálé útoky na území Keltů vedly ke konfliktům a následně i ke germánskému osídlení.

Slovanské osídlení

V 5. století přišli na území dnešního Polska prví slovanští osadníci. Postupně se rozšířili na území celé Evropy a vybudovali zde svoje království. Rozsáhlé oblasti byly osídleny Slovany, kteří mají velký vliv na současné evropské národy a kulturu.

Stav obyvatelstva

Po celé Evropě v této době žilo odhadem přibližně 20 až 30 milionů lidí. Z hlediska demografie byla tato doba charakterizována častými epidemiemi a krátkou průměrnou délkou života. Je důležité upozornit, že v této době nebylo zvykem zapisovat si úmrtní a narození, takže počet a stav obyvatelstva se může jen odhadovat. Kromě toho byla tato doba charakterizována vysokou porodností a častým úbytkem obyvatelstva v případě nemocí a epidemií.

Vliv osídlení na současnou Evropu

Historické události mají trvalý vliv na současnost, a to platí i pro stěhování národů. V časech stěhování národů se z různých kmenů a národů utvářely nové, smíšené národy. Tyto nové národy se dělily nejen podle jazyka a kultury, ale také v závislosti na jejich původu. Dnes tak můžeme vidět vliv těchto několika století na současnou Evropu a na rozdíly mezi evropskými národy.

Závěr

Stěhování národů byla doba ohromných změn a prostor pro mnohé národy, aby se etablovaly na území, kde žijí dodnes. Osídlení Evropy a stav obyvatelstva v této době byly velmi složité procesy, které způsobily, že Evropa se navždy změnila. Dnes můžeme vidět vliv těchto událostí na společnost a kulturu a naznačit, jaké trendy se v té době objevovaly.