Kdo je v rodinném stromě: Jak použít genealogické zprávy k popsání vaší rodiny

Úvod

Jedna z nejvýznamnějších věcí, kterou můžete udělat pro svou rodinu, je zaznamenat její rodinnou historii. Genealogie je proces zjišťování informací o předcích a jejich životě. Pokud se však nevíte, kde začít, nebo se vám zdá genealogie příliš složitá, nezoufejte. V tomto článku najdete návod, jak použít genealogické zprávy k popsání vaší rodiny.

1. Základní informace

Prvním krokem je zaznamenat základní informace o každém členovi rodiny. To zahrnuje jmeno, příjmení, datum narození, místo narození, datum svatby (pokud je to relevantní) a místo narození. Pokud cliáři zemřeli, je dobré mít zaznamenané datum a místo úmrtí. Tyto informace je možné najít v rodinných dokumentech a matrikách.

1.1. Jak najít informace

Existuje mnoho zdrojů, kde lze najít informace o předcích a rodině. Zvažte následující možnosti:

 • Rodinné dokumenty, jako jsou rodné listy, manželské listy a úmrtní listy.
 • Církevní archivy a matriky.
 • Archivy místních úřadů.
 • Online zdroje, jako jsou genealogické webové stránky a databáze.

1.2. Mapování rodinného stromu

Jednou z nejlepších cest, jak si udělat přehled o své rodině, je vytvořit rodinný strom. To je vizuální reprezentace rodiny, která zaznamenává jména předků, stejně jako informace o jejich narození, sňatku a úmrtí. Rodinný strom pomáhá identifikovat vzory a spojení mezi členy rodiny.

2. Detailnější informace

Pokud máte základní informace o každém členovi rodiny, můžete začít pátrat po detailnějších informacích o jejich životě. Zde je několik příkladů, co hledat:

 • Místo narození jednotlivých členů rodiny.
 • Profese a povolání.
 • Vzdělání a místo studií.
 • Účast ve vojenských konfliktech.
 • Jiné významné životní události, jako jsou migrace nebo soudní spory.

2.1. Hledání informací

Některé zdroje informací, které by mohly pomoci, zahrnují:

 • Matriky a církevní záznamy.
 • Novinové články, zejména o významných událostech.
 • Archivy školních zařízení a univerzit.
 • Archivy zaměstnavatelů a profesní organizace.

2.2. Příběhy o životě a o problémech rodiny

Získání příběhů o životě členů rodiny a historie rodinných událostí je velmi důležité pro aplikaci genealogických informací při vytváření rodinného příběhu. Vyprávění takových příběhů může být stejně důležité jako sběr informací. Zvažte například útrapy vašich předků v dobách krize nebo války. Tyto příběhy mohou pomoci pochopit, jakými vlivy byli ovlivněni vaši předkové a jakým způsobem se tato historie promítá do současnosti.

3. Konkrétní příklad

Pokud máte potřebné informace a příběhy, můžete začít psát vaši rodinnou historii. Zde je příklad, jak může vypadat:

3.1. Předkové

Předkové mé matky pocházeli z malé vesnice v Podkrkonoší. Matčina babička byla potomek chovatele koní zvěřince. Je zajímavé vědět, že babiččina rodina by se vyznamenala svou schopností pěstovat různé plodiny, jako například melouny, které byly v té době v této oblasti velmi neobvyklé.

Z otcovy strany se rodina skládala z potomků řemeslníka, který měl svou vlastní dílnu, kde se vyráběly kovové nádobí. Můj pradědeček na otcově straně rodiny byl věhlasným záhonkářem, který vedl zahradu uregulovanou v pravých liniích.

3.2. Současná rodina

Má rodina má koreny v prostředí realitních makléřů a architektů. Moje babička byla schopný architekt a její cesta mnou byla ukončena, když jsem se rozhodl, že chci být genealogista. Zda to bylo na základě špatného vztahu k matematice nebo ne, to je otázka na jiný den.

Co je důležité z této historie, jsou však příběhy, které lze vyprávět. Získání znalostí o rodinné historii může pomoci zjistit víc o předcích, kteří mohli být předtím neznámí. Při vyprávění příběhů je dobré pamatovat na to, že jsou to nejlepší společníci na cestě za poznáním vlastní identitě a minulosti.

Závěr

Genealogie je úžasné téma, které může pomoci obohatit rodinný život. Je to nejen cesta k poznání svých předků a jejich vlivu na současnost, ale také k porozumění vaší vlastní identitě a smyslu rodu. Zaznamenání rodinné historie může být rozdílné, ale pokud se budete držet základních principů, budete moci vytvořit silný rodinný příběh, na který se budou vaši potomci moci s hrdostí dívat.