Hledání svých kořenů v Německu: Zdroje a tipy

Změna jmen

Počátky rodinné historie, která se datuje zpět do minulých století, jsou fascinující a inspirující. Začátek tohoto dobrodružství začíná v domovské zemi a mít německé kořeny může být pro mnoho Ibero-Američanů velmi zajímavé. Záznamy o vašich německých předcích mohou být klíčem ke zjištění vašich kořenů a původu.

Základní zdroje pro hledání svých německých kořenů

V posledních letech se mnoho zdrojů pro hledání předků odemklo a je neuvěřitelné, jak jsou mnohé z nich zajímavé. Jedno z těchto oblastí, kterou spolehlivě můžete prozkoumat, jsou církevní matriky. Tyto záznamy sloužily jako osnova pro matriky úřadů matrik a poskytují velké množství informací o vašich předcích.

K dispozici je také řada online zdrojů, jako jsou weby, které se zaměřují na rodinné historie. Tyto weby vám umožní prohledat záznamy a informace z různých zdrojů a možná najdete o své rodině něco, o čem jste neměli ani tušení. Pokud máte možnost se podívat osobně do německých archivů, můžete najít mnoho materiálů, které nebyly digitalizovány a zahrnují rozsáhlé sbírky historických dokumentů.

Tipy pro úspěšné hledání vašich německých kořenů

1. Začněte u sebe a své rodiny. Záznamy o narození, sňatcích a úmrtích, fotografie a rodinné příběhy jsou ideálním výchozím bodem pro vaše hledání. Rozhovory se staršími členy rodiny mohou také poskytnout cenné informace.

2. Využijte online zdrojů a vyhledávačů matrik. Tento zdroj informací může být klíčem k vašemu úspěchu při hledání vašich předků v Německu.

3. Odstraňte falešné záznamy, aby se vaše hledání urychlilo. Může být užitečné věnovat čas a úsilí na ověření, zda se osoba ve zdrojových dokumentech skutečně shoduje s vaším předkem. Můžete tímto způsobem odstranit další záznamy, které nejsou přímými příbuznými, a ušetřit si tak čas.

4. Prozkoumejte místa, kde vaši předkové žili, pronikněte do historie a zjistěte, co bylo v té době na denním pořádku. Tato informace může pomoci k dosažení lepšího porozumění vašim předkům, jejich životu a okolnostem, které je obklopovaly.

Celostátní německé archivy

 • Landesarchiv Baden-Württemberg
 • Bayern Hauptstaatsarchiv
 • Landesarchiv Berlin
 • Niedersächsisches Lanmarksarchiv
 • Staatsarchiv in Düsseldorf
 • Landesarchiv NRW in Münster
 • Landesarchiv Rheinland-Pfalz
 • Landesarchiv Saarland
 • Staatsarchiv Trier
 • Landesarchiv Sachsen-Anhalt
 • Archivportal Europa

Prozkoumání těchto zdrojů může poskytnout rozsáhlé množství informací o vašich německých kořenech a pomoci vám porozumět životu vašich předků. Soustřeďte se na práci s každým zdrojem, který máte k dispozici a můžete dosáhnout úspěchu, který by vás překvapil.

Výzkum vašich kořenů v Německu může být zábavný a vzrušující, a to ještě zvýší vaše uvědomění o vaší identitě. Nezapomeňte vyzkoušet několik různých přístupů k hledání svých kořenů. Vyberte si svůj vlastní přístup a najděte uspokojení v tom, co jste prozkoumali a co jste se dozvěděli o svých rodinných předcích.