Genealogie: Vyhledávání matričních záznamů a dokumentů

Změna jmen

Rodokmen je skvělý způsob, jak získat vhled do svého minulého dědictví a historie a objevit, kdo jsou vaši předkové. Vyhledávání matričních záznamů a dalších dokumentů může být frustrující, ale existuje mnoho zdrojů, které vám pomohou najít informace o vaší rodině.

Začínáme

Pro začátek potřebujete co nejvíce informací o svých předcích. Zkuste se svými rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými promluvit a zaznamenat si jména, data narození a místa pobytu. Můžete také prozkoumat rodinné fotografie a dokumenty, jako jsou pohřební listy, přihlášky k zaměstnání a příbuzenské dopisy.

Dalším zdrojem jsou matriční knihy. Tyto knihy zaznamenávají informace o narození, sňatcích a úmrtích. Ve většině případů existuje matriční kniha pro každou farnost nebo obec. Můžete se obrátit na místní farnost nebo archivech a požádat o přístup k těmto knihám.

Archivy a online zdroje

Pokud nevíte, kde matriční knihy najít nebo se nechcete vzdálit od domova, můžete se obrátit na online zdroje. Existuje mnoho webů, jako jsou např. Matricula Online nebo Acta Publica, které vám poskytnou přístup k digitalizovaným matričním knihám. Nicméně, pouze nejčastěji používané knihy jsou k dispozici na webu. Pro méně známé knihy budete muset jet na místo do archivu.

Mnoho zemí má také své vlastní archive, které obsahují další dokumenty, jako jsou vojenské záznamy, cestovní pasy a další. Tyto dokumenty mohou poskytnout další informace o vaší rodině a jejich historii. Většina archivů vám umožní prohlížet dokumenty, ale některé dokumenty mohou být omezeny kvůli ochraně soukromí nebo z důvodu citlivých informací.

Co dělat, když nenajdete žádné informace?

Pokud nenajdete žádné informace o svých předcích, můžete se obrátit na místní genealogickou společnost. Tyto organizace mají často přístup k místním zdrojům a mohou vám pomoci najít nové stopky. Pokud máte nějaké informace o svých předcích, ale nevíte, jak je použít nebo kde hledat další informace, můžete se také obrátit na specialisty na genealogii.

Několik tipů k závěru

  • Než začnete vyhledávat matriční záznamy a dokumenty, zkuste shromáždit co nejvíce informací o svých předcích od členů rodiny.
  • Pokud se obrátíte na matriční knihy, vyhledávejte v knihách, které pokrývají období, kdy vaši předci žili v dané oblasti.
  • Používejte online zdroje, ale uznávejte, že některé dokumenty nemusí být k dispozici online.
  • Pokud nemůžete najít informace, požádejte o pomoc genealogickou společnost nebo specialistu na genealogii.

Vyhledávání matričních záznamů a dokumentů může být náročné a časově náročné, ale naleznete-li informace o svých předcích a své rodinné historii, bude to stát za to!